MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG, CÁC ĐOÀN THỂ, HỘI VÀ ĐƠN VỊ BẠN TẶNG HOA CHÚC MỪNG THÀY CÔ GIÁO VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Tháng Mười Hai 5, 2018 3:43 chiều

DSC00636 DSC00637 DSC00639 DSC00641 DSC00642 DSC00644 DSC00646 DSC00649 DSC00650 DSC00656 DSC00657 DSC00659 DSC00662 DSC00663 DSC00664 DSC00668 DSC00669