Đồng diễn đón chuẩn Trường Thcs Đại An

Tháng Tư 19, 2016 10:10 sáng

Màn đồng diễn diễn ra trong buổi lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn

https://www.youtube.com/watch?v=6p49TJZUh6Q