Hội Sách ngày hè năm học 2018-2019, một hoạt động bổ ích cho học sinh. Được trường THCS Đại An phối hợp cùng thư viện tỉnh Nam Định tổ chức tháng 06/2019.

Tháng Tám 29, 2019 9:19 sáng

DSC00821 DSC00826 DSC00831 DSC00834 DSC00835 DSC00838 DSC00839 DSC00840 DSC00842 DSC00843