Ngày 12/03/2019 trường thcs Đại An phối hợp cùng công ty CPTM HonDa Vũ Minh tuyên truyền và hướng dẫn HS tham gia giao thông an toàn.

Tháng Tám 29, 2019 9:11 sáng

DSC00766 DSC00768 DSC00773 DSC00774 DSC00775 DSC00776 DSC00778